Komerční spisovna

Na tuto činnost máme od roku 2004 koncesovanou živnost

Vše probíhá v souladu s aktuální, platnou legislativou- nemusíte studovat novelizace, nemusíte školit personál

Postaráme se kompletně o všechny aspekty archivace dokumentů - třídění, popisování, ukládání, zajišťování potřebných povolení od státních archívů, skartování, doprava, manipulace.

neplatíte drahý nájem za prostory pro archiv a jeho vybavení a kanceláře skutečně používáte k podnikání

produktivněji využijete svých administrativních pracovníků pro vlastní aktivity společnosti.