Skartace dokumentů


Tříděná skartace - dokumenty bez pevných obalů, závěsných složek, eurosložek, kopíráků, barevných a plastových rozlišovačů, časopisů, novin a datových nosičů.

Optimálně bílý papír 80g/m2 - běžný kancelářský papír potištěný  běžným textem.

Kancelářské sponky a kovové sešívače mohou v dokumentech zůstat.
Dokumenty je nutno před samotnou skartací dotřídit.

Asistovaná skartace - u skartace vašich dokumentů můžete být bezplatně přítomni, je nutné počítat s prašným prostředím a kapacitou skartovacího stroje kolem 250 kg/h.

Skartace na klíč - realizujeme skartace u klientů, včetně výběru dokumentů vhodných ke skartaci dle platné legislativy, na místě vyhotovíme seznam vyřazených dokumentů, skartační protokol, dokumenty připravíme ke skartaci a převezeme na naše zabezpečené skartační pracoviště. Poté skartujeme a vystavíme potvrzení o řádné skartaci dokumentů. V případě zájmu, může seznam dokumentů navržených ke skartaci odsouhlasit místě příslušný státní archív.

Pravidelný svoz skartace - firmám s velkým množstvím provozních dokumentů ke skartaci nabízíme zapůjčení plastových nádob v objemu 120l a 240l a jejich pravidelný vývoz dle potřeby.

Skartujeme v areálu Polanecké obchodní společnosti, Polanecká 803/72 Ostrava Svinov (bývalý areál zeleniny).

Po telefonické domluvě můžete přivézt libovolné množství dokumentů ke skartaci.

Alena Slívová    mob. +420 737 204 402


Skartujeme na průmyslovém skartovacím stroji INTIMUS S16.50 certifikovaném NBÚ na stupeň utajen 2 ( důvěrné ) Vaše dokumenty projdou totální destrukcí řezem na proužky 6 x 60 mm. 

O odborné skartaci vystavujeme potvrzení. 
Můžete s námi uzavřít zpracovatelskou smlouvu ke GDPR.

Dokážeme zpracovat jakýkoli materiál z Vaší spisovny, přičemž rozlišujeme tříděnou skartaci a netříděnou skartaci.

Nepřebíráme pouze dokumenty mokré, kontaminované
plísní nebo hmyzem. 
Neskartujeme RTG a digitální nosiče.
Netříděná skartace - dokumenty převzaté ke skartaci ve stavu v jakém byly uloženy ve spisovnách - v pořadačích, archivních boxech, rychlovazačích obsahující plasty, euro složky, kovy, kopíráky, plnobarevný tisk, reklamní letáky, termo papír, časopisy, apod.

Viz. fotodokumentace - Netříděná SKARTACE