O nás

Chci skartovat

Přeprava

Aktuality

Poradenstvi

Kontakty

Chci skartovat

Skartujeme v areálu Polanecké obchodní společnosti, Polanecká 803/72 Ostrava Svinov (bývalý areál zeleniny).

Skartujeme na průmyslovém skartovacím stroji INTIMUS S16.50 certifikovaném NBÚ na stupeň utajen 2 ( důvěrné ) Vaše dokumenty projdou totální destrukcí řezem na proužky 6 x 60 mm. Naše skartační pracoviště je umístěno v Ostravě Svinově, Na ulici Polanecká 803/72 v obchodně průmyslovém areálu Polanecké obchodní společnosti ( dříve areál zeleniny ) Po telefonické domluvě můžete přivézt libovolné množství dokumentů ke skartaci.

O odborné skartaci vystavujeme potvrzení.

Volejte 737 204 402

Dokážeme zpracovat jakýkoli materiál z Vaší spisovny, přičemž rozlišujeme tříděnou skartaci a netříděnou skartaci.Nepřebíráme pouze dokumenty mokré, kontaminované plísní nebo hmyzem.

Tříděná skartace - dokumenty bez pevných obalů, závěsných složek, eurosložek, kopíráků, barevných a plastových rozlišovačů, časopisů, novin a datových nosičů.

Kancelářské sponky a kovové sešívače mohou v dokumentech zůstat.

Netříděná skartace – dokumenty převzaté ke skartaci ve stavu v jakém byly uloženy ve spisovnách – v pořadačích, archivních boxech, rychlovazačích obsahující plasty, eurosložky, kovy, kopíráky, časopisy, datové nosiče apod.

Dokumenty je nutno před samotnou skartací dotřídit.

Asistovaná skartace – u skartace vašich dokumentů můžete být bezplatně přítomni, je nutné počítat s prašným prostředím a kapacitou skartovacího stroje kolem 250 kg/h.

Skartace na klíč – realizujeme skartace u klientů, včetně výběru dokumentů vhodných ke skartaci dle platné legislativy, na místě vyhotovíme seznam vyřazených dokumentů, skartační protokol, dokumenty připravíme ke skartaci a převezeme na naše zabezpečené skartační pracoviště. Poté skartujeme a vystavíme potvrzení o řádné skartaci dokumentů. V případě zájmu, může seznam dokumentů navržených ke skartaci odsouhlasit místě příslušný státní archív.

Pravidelný svoz skartace – firmám s velkým množstvím provozních dokumentů ke skartaci nabízíme zapůjčení plastových nádob v objemu 120l a 240l a jejich pravidelný vývoz dle potřeby.

Organizace firemních spisoven

Nabízíme kompletní uspořádání všech vašich dokumentů V případě, že se objeví dokumenty, které mohou být skartovány, budou sepsány a na základě skartačního návrhu vyřazeny. Dále dojde k evidenci všech dokumentů určených k uložení ve spisovně, každý pořadač, box, krabice dostane své identifikační – přírustkové číslo, pod kterým bude zavedená do elektronické verze archivační knihy a také dohledatelná ve Vaší spisovně. Každá úložná jednotka bude opatřena štítkem pokud nemá jasný spisový znak. Dokumenty budou uloženy v polích dle roku vzniku a v návaznosti na to i dle roků skartace. Evidence dokumentů bude předána v tabulkovém procesoru Excel. V případě potřeby dále nabízíme opakovanou asistenci při ukládání dalších dokumentů převáděných do spisovny a při pravidelných skartacích. V průběhu realizace v případě zájmu zaškolíme Vaše zaměstnance. Nadále pro Vás bude veškeré poradenství zdarma.


Archivace skartace Ostrava, s.r.o.
Alena Slívová
Tel.: 737 204 402